Executivul a adoptat, în ședința din această săptămână, proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2018. Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economică de 5,5%, inflație medie anuală de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB.

La cele mai multe ministere sunt motive de bucurie, după adoptarea, în Guvern, a proiectului de buget. Rămâne de văzut și ce se va concretiza dintre majorările cuprinse în acest act normativ, dar, cel puțin pe hârtie, majoritatea instituțiilor sunt pe plus.
Sunt însă și câteva excepții. Ministerul Energiei va pierde cel mai mult, aproximativ 36%, față de sumele care i-au fost alocate în acest an. O reducere de luat în seamă este și la Mediu (-5,4%), acest minister urmând să primească, în 2018, 444,9 milioane de lei.
Cea mai spectaculoasă creștere figurează, în schimb, în dreptul Ministerului Educației: peste 240%. Nu v[ bucurați, însă, prea devreme. Fenomenul se explică prin faptul că, din ianuarie 2018, din acest buget se vor plăti și drepturile salariale ale personalului din învățământul preuniversitar de stat. Dacă nu mai luăm în calcul aceste sume, creșterea este de numai 16%.
Majorări reale, fără niciun fel de artificii, sunt, însă, la Camera Deputaților (+29,6%), Senat (+30,3%) și Administrația Prezidențială (20,7%).
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni primește și el o majorare de 44,6%, față de bugetul din 2017. Procente mari, în plus, mai sunt alocate Ministerului pentru Mediul de Afaceri (+32,4%), Ministerului Turismului (+39,8%), Ministerului Economiei (+104,9%), Ministerului Culturii (+50,4%, fiind incluse și 150 milioane lei pentru finanțarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial).

Venituri vs. cheltuieli
Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o creștere economică de 5,5%, inflație medie anuală de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro și câștig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.
În proiectul de buget sunt prevăzute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari față de 2017, fiind pentru prima dată când PIB-ul României va depăși nivelul de 200 miliarde euro. Din cele 30,9 miliarde lei venituri suplimentare, 21,1 miliarde lei vor merge către bugetul sănătății, care va avea o creștere de 17% față de 2017, bugetul educației, care va avea o creștere de 16%, și bugetul alocat investițiilor, care va avea o creștere de 42%.
În proiectul de buget sunt prevăzute resursele necesare pentru acordarea de vouchere de vacanță pentru toți salariații din sistemul public, creșterea salariului minim și mediu net în întreaga economie (public și privat) cu 9%, majorarea, de la 1 iulie, a pensiilor cu 10% și a pensiei minime cu 23%. În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, bugetul prevede creșterea indemnizației acestora cu 30% de la 1 ianuarie.
Totodată, unul dintre obiectivele Guvernului pentru anul 2018 este reprezentat de reducerea ratei șomajului sub 4%, și creșterea numărului de salariați cu normă întreagă cu peste 200.000 de persoane. În acest sens, guvernul va sprijini dezvoltarea programului Start-Up Nation pentru alte 10.000 de firme, deținute în special de tineri. În același timp, în buget s-au alocat 4,5 mld lei pentru programele de ajutor de stat ce vor demara anul viitor, măsură ce țintește inclusiv creșterea exporturilor cu aproximativ 7,6%.
Pentru al doilea an consecutiv, Guvernul alocă 2% din PIB pentru apărare și 53 milioane lei pentru majorarea capitalului operatorilor economici din industria de apărare.
În ceea ce privește absorbția fondurilor europene, Executivul și-a propus ca în anul 2018 să atragă 28,4 mld lei (6,3 mld euro), cu 32% mai mult față de anul acesta.
Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei mld. lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB. Cea mai mare creștere o înregistrează cheltuielile cu asistența socială datorită măsurilor adoptate în domeniul pensiilor, a majorării indemnizației sociale pentru pensionari și a altor drepturi de asistență socială, care ajung în anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB. Cheltuielile de personal însumează 81,2 miliarde lei ( 8,9%), respectiv o creștere de 11,6 miliarde lei față de anul 2017, pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Bunurile și serviciile însumează în anul 2018 - 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează în anul 2018, 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB). Cheltuielile cu investițiile înregistrează în anul 2018 - 38,5 miliarde lei ( 4,2% din PIB), în creștere cu 11,5 miliarde lei față de anul 2017.

Măsuri pentru asigurarea sustenabilității cheltuielilor publice
Tot în această ședință, însă, Guvernul a aprobat o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea cărora se asigură sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea în anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementărilor europene. "Totodată, aplicarea acestor măsuri fiscal-bugetare asigură un nivel sustenabil pentru aplicarea majorărilor salariale în sistemul public, conform legii salarizării unitare, a pensiilor și a celorlalte drepturi sociale, precum și implementarea reformelor prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea alocării cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile", precizează Executivul.
La fel ca în anii precedenți, și în 2018, se vor aplica în continuare unele măsuri de limitare a cheltuielilor publice. Este vorba despre restricția de achiziții de autoturisme, mobilier, aparatură birotică, obligația ordonatorilor de credite de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru compensată numai cu timp liber corespunzător, plafonarea indemnizațiilor pentru veterani și văduve de război, persoanele persecutate din motive politice și etnice și altor categorii de persoane, precum și a celor acordate membrilor unor academii sau urmașilor acestora, suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018 (Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget), plata eșalonată, pe cinci ani, a sumelor prevăzute în titluri executorii.

BUGETUL pentru anul 2018 - sumele destinate pentru fiecare instituție

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE - 18.164,9 milioane lei (majorare cu 11,3% față de 2017). S-a asigurat alocarea a 2% din PIB pentru acest minister, asigurându-se astfel respectarea angajamentului asumat de România în relația cu NATO;
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE - 6.208,6 milioane lei credite bugetare (majorare cu 30,6% față de anul 2017) și 38.343,0 milioane lei credite de angajament;
MINISTERUL TRANSPORTURILOR - 9.132,8 milioane lei credite bugetare (majorare cu 0,9% față de anul 2017) și 30.911,5 milioane lei credite de angajament;
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - 23.794,4 milioane lei (majorare cu 240,9% față de anul 2017); începând cu anul 2018, din bugetul Ministerului Educației Naționale se vor plăti și drepturile salariale ale personalului din învățământul preuniversitar de stat;
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - 8.762,2 milioane lei (majorare cu 4,6% față de anul 2017).
Precizăm că pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-a alocat suma de 33.769,0 milioane lei, cu 4,530,0 milioane lei mai mult față de anul 2017 - (majorare de 15,5%);
MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE – 1.117,4 milioane lei (majorare cu 50,4%). În bugetul acestui minister s-au alocat 150 milioane lei pentru finanțarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE - 31.693,0 milioane lei (scădere cu 13,2% față de anul 2017). Menționăm că scăderea provine din diminuarea transferurilor de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, de la 13.599,1 milioane lei în anul 2017, la 7.408,8 milioane lei în anul 2018;
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE - 944,1 milioane lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de 2017) și 1.033,1 milioane lei credite de angajament. În bugetul Ministerului Afacerilor Externe s-au alocat credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 194,9 milioane lei.
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
buget – 23.522,1 milioane lei (majorare - 23,6%);
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - buget – 15.311,9 milioane lei
(majorare - 20,7%);
MISTERUL JUSTIȚIEI - buget – 3.750,6 milioane lei (scădere – 0,8%);
MINISTERUL PUBLIC- buget – 1.234,7 milioane lei (majorare - 0,23%);
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI - buget – 517,3 milioane lei (majorare - 15,3%);
MINISTERUL MEDIULUI - buget – 444,9 milioane lei (scădere - 5,4%);
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE - buget – 291,8 milioane lei, din care 170 milioane lei pentru majorarea capitalului social la Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.;
MINISTERUL ECONOMIEI - buget – 355,9 milioane lei, din care 53 milioane lei pentru capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia (majorare - 104,9%);
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - buget – 4.569,4 milioane lei
(majorare - 25,5%); MINISTERUL FINANȚELOR - ACȚIUNI GENERALE - buget – 21.595,6 milioane lei (majorare - 1,2%);
MINISTERUL ENERGIEI - buget – 583,3 milioane lei (scădere - 36,0%);
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - buget – 1.336,3 milioane lei; (majorare - 24,8%);
MINISTERUL TURISMULUI - buget –63,4 milioane lei (majorare - 39,8%);
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT - buget – 1.237,1 milioane lei (majorare - 32,4%);
MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII - buget –1.652,7 milioane lei (majorare – 13,6%);
MINISTERUL APELOR și PĂDURILOR - buget –438,9 milioane lei (majorare - 26,8%);
MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL
buget – 8,9 milioane lei (majorare - 16,8%);
MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL - buget – 7,3 milioane lei (scădere - 0,7%);
MINISTERUL PENTRU ROMÂNII de PRETUTINDENI - buget –25,4 milioane lei (majorare - 44,6%);
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ - buget – 57,6 milioane lei
(majorare - 20,7%);
SENAT - buget – 196,0 milioane lei (majorare - 30,3%);
CAMERA DEPUTAȚILOR - buget – 436,2 milioane lei
(majorare - 29,6%).

Proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2018 vor fi transmise spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Joomla SEF URLs by Artio