legea munteluiDeputații au adoptat, în ședința de marți, ca for decizional, proiectul Legii muntelui, care prevede instituirea unui program de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani.

 

Proiectul a fost adoptat cu 245 voturi "pentru", unul împotrivă şi 28 abţineri.

"10 milioane de euro vor fi destinați exclusiv pentru susținerea zonei montane, în urma proiectului adoptat:

> Sprijin financiar și material pentru constituirea și dezvoltarea formelor asociative în zona montană a producătorilor și procesatorilor agricoli în vederea comercializării produselor cu impact semnificativ din punct de vedere economic, social și de mediu;

> Sprijin financiar și material a asociațiilor de producători pentru a avea acces pe piețe, în vederea promovării și desfacerii produselor montane, pentru valorificarea superioară a acestora, în interesul prioritar al producătorilor agricoli

> Sprijin pentru familiile tinere de agricultori de munte, care își întemeiază gospodarii și cresc animale - cel puțin cinci vaci. Acestea vor fi scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din acestea, in anii următori", a explicat Laura Moagher, deputat PSD de Prahova și unul dintre semnatarii acestei inițiative legislative

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane. Potrivit textelor adoptate, prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Prin această lege este interzisă colectarea apelor, izvoarelor şi pâraielor în scopul utilizării acestora pentru microhidrocentrale, fără asigurarea în prealabil şi cu prioritate a necesarului de apă pentru animalele domestice şi sălbatice, acordând drept de exploatare celor care asigură reinvestirea profitului în proiecte de dezvoltare a calităţi productive a terenurilor. La întocmirea documentaţiilor pentru proiectele privind construcţia de microhidrocentrale, sunt obligatorii avizele emise de direcţiile pentru agricultură judeţene şi direcţiile silvice judeţene şi unităţile administrativ - teritoriale, mai prevede proiectul, detaliază Agerpres.

De asemenea, statul român acordă compensaţii băneşti, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, proprietarilor de terenuri din zona montană, aflate în situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naţionale rezervaţii ale biosferei şi alte arii naturale protejate.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor colabora în vederea introducerii în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal a unui pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noţiuni elementare despre socio-economia zonei montane. Asta în timp ce forma de organizare a învăţământului preşcolar şi primar din zona montană se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în baza unui parteneriat public-privat, mai menționează sursa citată.

Totodată, statul român, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, va sprijini şi va susţine patrimoniul cultural material din zona montană prin programe speciale, ce vizează conservarea şi valorificarea acestuia. Acțiunile vor include restaurarea monumentelor istorice şi a clădirilor cu valoare culturală, arhitecturală şi istorică; îmbunătăţirea accesibilităţii la infrastructura destinată turismului şi documentării spre situri arheologice şi spre alte obiective istorice; sprijinirea iniţiativelor societăţii civile şi administraţiei publice locale cu privire la crearea de muzee rurale şi a unor amenajări cu destinaţie de turism cultural, etnografic, istoric, memorial; iniţierea unor acţiuni periodice de informare, promovare şi prezentare a patrimoniului cultural montan prin: puncte de informare, târguri, festivaluri.

Alte prevederi se referă la sprijinirea specialiştilor agricoli, medicilor, profesorilor tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 km distanţă faţă de un oraş. Ei vor putea beneficia de o "primă de munte", echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază. Și învăţătorii care îşi exercită profesia în sate sau cătune montane izolate beneficiază, conform legii, de o "primă de munte" echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază.

Joomla SEF URLs by Artio