hidro prahova statie epurare campina 1

hidro prahova statie epurare campina 2

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova

21.09.2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

ocietatea HIDRO PRAHOVA SA anunță încheierea procedurilor pentru recepția finală a

Stației de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, operator regional de servicii publice pentru alimentare cu apă în județul Prahova, în calitate de beneficiar, anunță semnarea Procesului Verbal de recepție finală pentru Stația de Epurare Ape Uzate din municipiul Câmpina, obiectiv de investiții ce va deservi peste 51.000 locuitori echivalenți din municipiul Câmpina și localitățile limitrofe.

Finalizarea acestei proceduri marchează încheierea Contractului de lucrări CL2 –Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova” derulat de societatea HIDRO PRAHOVA SA în cadrul Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova”. În august 2019, proceduri similare de preluare au fost realizate și pentru Stația de Epurare Ape Uzate din Plopeni, investiție ce se adresează unui număr de 35.000 locuitori echivalenți.

Valoarea totală a Contractului de lucrări CL 2 „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina și Plopeni, jud. Prahova” se ridică la 64.460.394 lei, antreprenor fiind Passavant-Energy&Environment – SC GRIRO SA. Din această valoare, finanțarea nerambursabilă este de 59.225.008 lei, la care se adaugă 1.208.674 lei – contribuție a Consiliului Județean Prahova și 4.026.712 lei din bugetul societății HIDRO PRAHOVA SA.

Obiectivul general al Proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova” vizează îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată din județul Prahova, în beneficiul locuitorilor și pentru un mediu mai curat, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor cu privire la acquis-ul comunitar în domeniul apei și apei uzate.

Investițiile nerambursabile atrase în Prahova prin ”Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, cod MySMIS 2014+104337 sunt în valoare de 217.048.324 lei, sumă ce reprezintă 91,87% din valoarea totală eligibilă aprobată, asigurată din Fondul de Coeziune prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Participarea HIDRO PRAHOVA SA la acest proiect se ridică la 4.429.558 lei, bugetul de stat asigurând o finanțare nerambursabilă în sumă de 28.792.124 lei.

Investițiile pentru sectorul de apă uzată au ca scop creșterea calității apelor de suprafață, prin minimizarea efectelor poluării produse de așezările umane, diminuarea riscurilor de îmbolnăvire, prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită, având ca efect reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață, reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare, precum și asigurarea accesului la servicii de canalizare pe baza eficienței costurilor, a calității în operare și suportabilității populației.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Instrumentul Structural Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

hidro prahova statie epurare campina

 

Joomla SEF URLs by Artio